دانلود فایل-: بررسی مدیریت گردش وجوه نقد

بررسی مدیریت گردش وجوه نقد

در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان بررسی مدیریت گردش وجوه نقد آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید. ...

بخش اول

مدیریت‌گردش‌وجوه‌نقد


صورت حساب گردش وجوه نقد:

گردش وجوه نقد را برای پذیرفته شدن تهیه نكنید.

سرمایه گذاران معمولاً به درآمد خالص شركت به منزله سلامت مالی و دورنمای آینده شركت نگاه می اندازند نمودار زیر درآمد یك شركت را در طی 7 سال مالی نشان می دهد.

شركت بخش سودآوری مناسب و حتی دوره های رشد درآمدی را نشان می دهد. بین سالهای اول و چهارم، درآمد خالص این شركت رشد 32 درصدی از 31 میلیون دلار به 41 میلیون دلار داشته است. آیا این شركت سرمایه پذیر خوبی به نظر می‌رسد؟ آیا انتظار می رود كه سودآوری این شركت ادامه پیدا كند؟ آیا این شركت بهره و سود مناسبی تقسیم كرده است و آیا شما حاضر به ادامه سرمایه گذاری در این شركت هستید؟ سرمایه گذاران با خریداری سهام این شركت به همه این چند سئوال پاسخ بلی می دهند.

18 ماه بعد این شركت، W.T.Grant، دچار بزرگترین ورشكستگی ایالات متحده شد. بررسیهای دقیقتر صورتهای مالی شركت نشان می دهد كه شركت چندین سال گردش وجوه نقد پس از عملیات منفی را تجربه كرده است. حتی اگر حقیقتاً سود گزارش كرده باشد. چگونه ممكن است این اتفاق بیفتد؟ بخشی ازاین امر به این دلیل است كه شركتها فروشهایی كه در صورت سود و زیان گزارش می كند از نوع اعتباری هستند و شركت در مورد وصول این فروشهای اعتباری مشكل داشته كه باعث می‌شود گردش وجوه نقد كمتر از سود ویژه شود. تحلیل گردش وجوه نقد نشانه هشدار به موقع از مشكلات عملیاتی W.T.Grant است.

همانطوری كه در ابتدای داستان آمد آزمایشات روی گردش وجوه نقد شركت W.T.Grant انجام شده كه آیا كمبود با اهمیت نقدینگی و عدم انعطاف پذیری مالی شركت را كه نهایتاً باعث ورشكستگی شركت شد نشان داده است. هدف از این متن امتحان كردن اجزاء اصلی صورت گردش وجوه نقد و نوع اطلاعاتی كه از این صورت تهیه می شود، می باشد.

هدف اولیه صورت گردش وجوه نقد فراهم كردن اطلاعاتی درباره دریافت و پرداختهای نقدی یك واحد گزارشگری در طول دوره مالی است. هدف ثانویه، تهیه اطلاعات تأثیر فعالیتهای عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی روی وجوه نقد است. بنابراین صورت گردش وجوه نقد دریافتها و پرداختهای نقدی و نتایج تغییرات خالص وجوه نقد در اثر فعالیتهای عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی یك واحد تجاری در طول دوره در یك صورت مطابقت از اول تا پایان دوره را نشان می دهد.


فواید صورت گردش وجوه نقد:

اطلاعات یك گردش وجوه نقد بایستی به سرمایه گذاران، بستانكاران و ارزیابی دیگران درمواردی به شرح زیر كمك می كند.

1- توانایی واحد گزارشگری در ایجاد گردش وجوه نقد آینده

هدف اولیه گزارشات مالی تهیه اطلاعاتی است كه امكان پیش‌بینی مبلغ، زمان بندی و عدم اطمینان وجوه نقد آینده را به ما می دهد. با بررسی ارتباط بین اقلامی از قبیل فروش و خالص گردش وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی و یا خالص گردش نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی و افزایش یا كاهش در وجوه نقد، امكان پیش‌بینی بهتر مبالغ، زمان بندی و عدم اطمینان گردش وجوه نقد آتی از بررسی اطلاعات حاصل از مبنای تعهدی گردش وجوه نقد است.

2- توانایی واحد گزارشگری (شركت) در پرداخت سود سهام و برآوردن تعهدات

اگرچه آسان ولی وجوه نقد بسیار مهم است. اگر یك شركت وجوه نقد كافی نداشت حقوق كارمندان شركت پرداخت نمی شد و بدهیهای شركت تسویه نمی شد و سود سهام پرداخت نمی شد و تجهیزات تحصیل نمی شد.

یك صورت گردش وجوه نقد به ما نشان می دهد كه وجوه نقد چگونه مصرف می‌شود و از كجا می آید؟ مستخدمین و كاركنان و بستانكاران و سهامداران و مشتریان علاقه ویژه ای به صورت گردش وجوه نقد دارند چون تنهاترین گزارش است كه گردش وجوه نقد یك شركت را نشان می دهد.

3- دلایل اختلاف بین درآمد خالص و گردش نقدی خالص حاصل از فعالیتهای عملیاتی

سود خالص خیلی مهم است. زیرا اطلاعاتی راجع به موفقیت یا مطلوبیت یك موسسه تجاری را از یك دوره نسبت به دوره دیگر نشان می دهد. اما بعضی افراد برای رسیدن به مبنای تعهدی گردش وجوه نقد چند برآورد بایستی انجام دهند كه این برآوردها حیاتی هستند. در نتیجه قابلیت اتكای این اعداد چالش برانگیز هستند. این فقط در مورد وجه نقد نیست. بنابراین همانطوری كه در داستان اول متنی آمد استفاده كنندگان صورتهای مالی از دانستن دلایل اختلاف بین خالص سود و گردش وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی بهره مند می شوند و آنها می توانند در مورد قابلیت اتكا اقلام سود و زیان ارزیابی كنند.

4- سرمایه گذاری نقدی و غیرنقدی و فعالیتهای تامین مالی در طول دوره

با بررسی فعالیتهای سرمایه گذاری شركت (خرید و فروش دارائیهایی غیر از محصولات خودش) و فعالیتهای تامین مالی آنها (استقراض و باز پرداخت وام و سرمایه گذاری توسط صاحبان سهام و پرداخت سود به سهامداران)، مطالعه كننده صورت مالی گردش وجوه نقد بهتر می تواند درك كند كه چرا دارائیها و بدهیها در طول دوره افزایش یا كاهش می یابند. برای مثال سوالهای زیر ممكن است پاسخ داده شود.

چطور وجوه نقد افزایش می یابند وقتی كه زیان خالص برای دوره وجود دارد؟ چگونه عایدات حاصله از اوراق قرضه استفاده می شود؟ چگونه توسعه تجهیزات و تاسیسات تامین مالی شده است؟ چرا سود سهام افزایش پیدا نكرده است؟ چگونه بدهیها تسویه می شوند؟ چقدر وجه نقد طی سال قرض گرفته شده است؟ آیا گردش وجوه نقد بیشتر یا كمتر از سود خالص است؟

طبقه بندی گردش وجوه نقد:

صورت گردش وجوه نقد، دریافتها و پرداختهای نقدی را برحسب فعالیتهای عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی طبقه بندی می كند. فعالیتها و معاملات مالی نوعاً به شرح زیر تشخیص داده می شوند.

1- فعالیتهای عملیاتی شامل فعالیتهای مالی است كه با تأثیر وجوه نقد روی سود خالص تأثیر می گذارند. از قبیل دریافتهای نقدی حاصل از فروش كالا و خدمات و پرداختهای نقدی برای تحصیل ملزومات و استخدام كارمندان و هزینه ها.

2- فعالیتهای تامین مالی مرتبط با اقلام بدهیها و حقوق صاحبان سهام و شامل گرفتن وجه نقد از بستانكاران و بازپرداخت مبالغ قرض گرفته شده و جذب سرمایه از مالكان و پرداخت سرمایه (باز خرید سهام) و منافع (بازده) حاصل از سهام و سرمایه‌گذاری ایشان می باشد.

3- فعالیتهای سرمایه گذاری عموماً مرتبط با دارائیهای بلند مدت (ثابت) است و همچنین مرتبط با اخذ (وصول) وام و تحصیل و كنارگذاری سرمایه گذاریها و دارائیهای تولیدی با عمر طولانی.

شرح زیر دریافتها و پرداختهای نقدی یك واحد تجاری كه بر طبق فعالیتهای عملیاتی، سرمایه گذاری و فعالیتهای تامین مالی طبقه بندی می شوند را نشان می دهد.

جریان وجوه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتیجریان ورودی وجوه نقد:

وجوه نقد حاصل از فروش كالا و خدمات، بازده وام.

جریان خروجی وجوه نقد:

مصرف وجوه نقد برای خرید موجودی كالا، خرید خدمات، پرداخت مالیات، پرداخت سود سهام به سرمایه گذاران و پرداخت هزینه ها.

جریان وجوه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاریجریان ورودی وجوه نقد:

حاصل از فروش دارائیها، تاسیسات و تجهیزات، حاصل از فروش اوراق قرضه و اوراق بهادار سایر شركتها و حاصل از وصول اصل وامهایی كه به سایر شركتها و واحدهای گزارشگری (تجاری) داده ایم.

جریان خروجی وجوه نقد:

پرداخت وجوه نقد برای خرید دارائیها، تاسیسات و تجهیزات، پرداخت برای خرید اوراق قرضه و بهادار از سایر شركتهای تجاری، ایجاد دین و دادن وام به سایر شركتها.

جریان وجوه نقد ناشی از فعالیتهای تامین مالیجریان ورودی وجوه نقد:

حاصل از فروش اوراق بهادار و سهام شركت و حاصل از بازده اوراق قرضه.

جریان خروجی وجوه نقد:

ناشی از پرداخت سود سهامداران و بازپرداخت بدهیهای بلند مدت و باز خرید سهام سرمایه.

بعضی از وجوه نقد مرتبط با سرمایه گذاریها و یا فعالیتهای مالی به عنوان فعالیتهای عملیاتی طبقه بندی می شوند. برای مثال دریافتهای درآمد سرمایه گذاری مثل بهره و سود سهام و پرداختهای بهره به قرض دهندگان بعنوان فعالیتهای عملیاتی طبقه بندی می شوند و بعضی از گردشهای وجوه نقد مرتبط با فعالیتهای عملیاتی بعنوان فعالیتهای سرمایه گذاری یا تامین مالی طبقه بندی می شوند. برای مثال دریافتهای نقدی حاصل از فروش دارائیها و تاسیسات و تجهیزات و سود حاصله از فروش آنها اگرچه در صورت سود و زیان گزارش می شود ولی بعنوان فعالیت سرمایه گذاری طبقه بندی می شود و سود حاصله از فروش هیچگونه تاثیری در گردش نقدی خالص حاصل از فعالیتهای عملیاتی ندارد و همچنین سود و زیان در پرداخت بدهیها عموماً بعنوان بخشی از وجوه نقد خروجی مرتبط با باز پرداخت مبالغ استقراض می باشد و بعنوان فعالیتهای تامین مالی آمده است.


مدیریت گردش وجوه نقد:

توضیح: فرا بگیرید كه چگونه حیاتی ترین دارایی خود را پیش‌بینی كنید.

این مقاله به منظور طراحی نشده است كه تنها راهنمای شما در مدیریت نقد شركت‌تان باشد. منابع زیادی وجود دارد و پیشنهاد می كنیم از هر كتاب یا نوشته‌ای كه از طرف انجمن ها و سازمانهای حرفه ای منتشر شده و در كتابفروشیها موجود است استفاده كنید. مركز توسعه تجارتهای كوچك یامینگ (Wyoming) كه بوسیله دانشگاه یامینگ اداره می شود این اطمینان را به شما نمی دهد كه در نتیجه اجرا و پیاده سازی مراحل تشریح شده در این مقاله تجارت شما موفقیت آمیز باشد.

مقدمه:

آیا شما از ورود و خروج وجوه نقد آگاه هستید؟ آیا شما می دانید مانده وجوه نقدتان قبل از آنكه حیلی دیر شود؟ پاسخ این سوالات و دیگر سوالات در ذهنتان در این مقاله ارائه می شود.

یكی از مهمترین مسئولیتهایی كه شما در هنگام مرور گردش نقدینگی مالكیت شركتهای كوچك با آن روبرو می شوید توانایی فهم نیازهای نقدی واحد تجاری است. شما باید لیست حقوق و دستمزد هفتگی را تهیه و پرداخت كنید، برای حمل كالا پول بپردازید مالیات حقوق و فروش خود را بپردازید. این وظایف كمترین چیزهایی است كه شما تهیه می كنید تا انجام شود. در نتیجه شما قادر نخواهید بود و یا نخواهید توانست كه یك برنامه برای نیازهای نقدی و برآوردن آن نیازها فراهم آورید.

شما باید اطمینان داشته باشید كه درك مدیریت وجوه نقد و پیش‌بینی آن هنرهای سری نمی باشند كه در پشت درهای بسته با سحر و جادو انجام شوند بلكه بر مبنای احساس معمولی و منطق همراه با فهم‌خوبی از نحوه تامین مالی و صورت‌های مالی‌تان است. آنچه كه شما باید انجام دهید براساس فهم از صورتهای مالی و عملیات مالی شركت شما و فراگیری مفاهیمی ساده است كه در این مقاله برای شما ارائه می‌شود. اجازه دهید كه با یكدیگر یك روشی را برای مدیریت وجوه نقد توسعه دهیم كه برای شما قابل فهم و مورد استفاده باشد.

پنج موضوع بودجه بندی و پیش‌بینی وجوه نقد عبارتند از:

تعریف- پیش‌بینی وجوه نقد چیست؟

هدف- چرا شما به پیش‌بینی نیاز دارید؟

محدوده زمانی- دوره زمانی پیش‌بینی شما كدام است؟

پیش شرط و لازمه- شما باید چه چیزهایی را داشته باشید تا پیش‌بینی موفقیت‌آمیز وجوه نقد انجام دهید؟

شكل- چگونه پیش‌بینی تان را سازماندهی كنید؟

ما این پنج موضوع را بطور جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم و مبانی درك لازم برای شما را جهت كنترل وجوه نقدتان را براین اساس قرار می دهیم. هنگامی كه مبانی كامل شد نقطه شروع را بررسی خواهیم كرد.

تعریف: پیش‌بینی نقد چیست؟

ما باید یك تعریف خوب و نكات لازم كه در آن تعریف باید لحاظ شوند را چنان تنظیم كنیم كه شما بتوانید یك پیش‌بینی برای وجوه نقد خود انجام دهید و مفاهیم آن را درك كنید. پیش‌بینی وجه نقد عبارت است از ارائه نتایج وجوه نقد بر مبنای فرضیاتی در مورد رویدادهایی كه انتظار می رود بوجود آید اتفاق بیفتد در طی دوره پیش‌بینی.

در تعریف فوق چهار نكته وجود دارد كه در فهم آن به ما كمك می كند.

1- دوره زمانی مربوط به برنامه پیش‌بینی وجوه نقد باید تعریف شود.

2- فرضیات معینی درباره آنچه كه قرار است اتفاق بیفتد باید تهیه شده و مستند شود برای پیش‌بینی نتایج نقدی. ارائه دادن فرضیات در مورد آنچه كه در آینده اتفاق خواهد افتاد برای بعضی از افراد شركتهای كوچك یك كمی ترساننده است. تصور وقت صرف كردن برای تفكر درباره آینده و ساختن فرض هایی از قبیل «فروش در سال بعد 4% رشد خواهد داشت» یا «من باید یك كارمند در سال بعد استخدام كنم كه xx دلار حقوق، مالیات و سایر مزایا دارد» این زمانی است كه شما شروع می كنید كه یقین كنید آیا شما درباره پیش‌بینی تان جدی هستید. اگر شما بخواهید و قادر باشید كه پیشتر برنامه ها و فرضیات خود را انجام دهید یك مرحله عمده را در جهت اهداف در مورد كنترل وجوه نقد شركت خود گذرانده اید.

3- یك بودجه نقدی برای قابل فهم بودن و كامل بودن باید مستند باشد همچنانكه آنرا مرور می كنید اصلاح می كنید. به نظر می رسد كه كاركردن با اعداد بوسیله ماشین حساب ساده تر باشد اما اگر شما آنگونه عمل كنید شما یك راه سازمان یافته جهت ارزیابی آنچه كه انجام داده اید و بهبود دادن، فراهم نخواهید آورد.

4- اقدامات ویژه ای باید بر روی فرضیات انجام دهید تا برنامه ها و اهداف شما را روح ببخشد كه به آن مدیریت فعال نامیده می شود. اگر شما بخواهید كه چیزی اتفاق بیفتد و برنامه های خود را براساس آن فرض انجام دهید باید مراحل تعریف شده یا اقداماتی را انجام دهید كه برنامه شما را معتبر سازد.

بطور خلاصه، ابتدا باید دوره بودجه را تعیین كند و سپس فرضیاتی را دوباره آنچه كه اتفاق خواهد افتاد انجام دهید، سپس یك نوشته ای در مورد پیش‌بینی ارائه دهید و سپس آنرا اعتبار دهید.

هدف: چرا شما به پیش‌بینی نیاز دارید؟

شما بمنظور حصول اطمینان از اینكه بیش از آنچه وجه نقد دارید یا انتظار دارید كه داشته باشید هزینه نخواهید كرد. به پیش‌بینی وجوه نقد نیاز دارید اما بمنظور برنامه‌ریزی اهداف باید به چند نكته توجه كرد:

1- حصول اطمینان از اینكه مانده وجه نقد همیشه بالاتر از صفر خواهد بود و یا بالاتر از یك سطح مطلوب.

2- هنگامی كه سطح وجوه نقد به اندازه كافی بالاتر از حداقل است به سرمایه‌گذاری آن ظرفیت اضافی پرداخت تعیین كنید كه حداقل قابل قبول مانده وجه نقد شما چقدر است؟ ممكنم است آن عدد صفر باشد یا حداقل مبلغی مثبت كه با توجه به تجارت شما منطقی باشد. پس به فرآیند پیش‌بینی توجه كنید كه آیا برنامه‌ها و رویدادهای مورد انتظار، شما را در موقعیتی بالاتر از آن حداقل استاندارد نگه می‌دارند. این اولین مرحله پیش‌بینی وجه نقد است.

بعد از پیش‌بینی موفقیت آمیز برای یك دوره بسیاری از شركتها قادر هستند كه به نكته دوم ذكر شده در بالا مراجعه كنند. اگر شما قادر باشید كه مانده مثبت كافی را در حسابهایتان نگهداری كرده و مدیریت كنید آنوقت قادر خواهید بود كه برنامه هایی را به منظور استفاده ظرفیت اضافی مانده وجوه نقد به عنوان سرمایه گذاری كوتاه مدت جهت كسب سود اضافی، پی ریزی كنید. بطور خلاصه هدف پیش‌بینی عبارت است از سعی در اجرای فرضی برنامه جهت مشاهده اینكه تاثیرات نقدی آن چه خواهد بود قبل از اینكه شما واقعاً اقداماتی را انجام دهید. آیا این جالب نخواهد بود تحقق اینكه شما به وجه نقد بیشتری نیاز داشته باشید قبل از اینكه خیلی دیر شود و از آن بهتر این است كه شما وجه نقد اضافه‌ای داشته باشید و در سرمایه گذاری های كوتاه مدت كم ریسك بمنظور افزایش سود سرمایه گذاری كنید.

چندین نتیجه مطلوب وجود دارد كه می تواند در نتیجه استفاده از تكنیكهای پیش‌بینی وجوه نقد حاصل شود. بعضی از معمول ترین آنها عبارتند از:

پیش‌بینی نیازهای تامین مالی كوتاه مدت، تامین مالی نوسانات فصلی تجارت، برنامه‌ریزی كاهش بدهیها، برنامه ریزی مخارج سرمایه ای (خرید تجهیزات)، كسب منافع از تنزیل وجه نقد، برنامه ریزی خرید موجودیها، ارزیابی و طراحی سیاستهای اعتباری، برنامه ریزی تامین مالی كوتاه مدت و افزایش سود سرمایه گذاری.

تنظیم یك یا چند مورد از اقلام بالا در پیش‌بینی، شما را قادر خواهد كرد كه تاثیرات وجوه نقد را برآورد كنید قبل از آنكه واقعاً خود را مشغول سازید. اگرچه غالباً نیازهای شما برای پیش‌بینی نقد حول یك رویداد اصلی نمی چرخد بلكه جهت تعین عملیات روزمره است. این فرآیند برنامه ریزی نیازهای نقدی كوتاه مدت نام دارد.

بحث خاص، مالیات‌تان را بپردازید!

در حالیكه شركتهای كوچك در نیازهای نقدی شان كشمكش دارند و تلاش می‌كنند كه با سرمایه در گردش ناكافی عملیات خود را انجام دهند، آنها اغلب خود را در برآوردن همه نیازهای نقدی شان ناتوان می بینند. اكثر قریب به اتفاق آنها راههای نامطلوبی از قبیل عدم پرداخت مالیات حقوق و یا فروش را انتخاب می كنند این اشتباه ترین كاری است كه در هنگام موجودی نقد ناكافی می توان انجام داد.

اولاً، هم ادارات مالیاتی ایالتی و مركزی جریمه ها و بهره هایی را برای دیر كرد مالیات وضع می كنند. جریمه مالیات دولت مركزی 10% مالیات پرداخت نشده است و این نرخ، سالانه نیست بلكه 10% مالیات پرداخت نشده برای هر تاخیر است. ثانیاً، هم دولت مركزی و هم دولتهای ایالتی اختیار دارند كه حكم حبس عدم پرداخت مالیات برای شركتها و یا كارمندان وضع كنند. حكم حبس عدم پرداخت مالیات عبارت است از یك سند رسمی كه اعتبار دهی به شما را ممنوع می كند و در گزارش اعتبار شما نمایش داده می شود. ثالثاً، IRS دولت مركزی شما را به میزان 1005 مالیات پرداخت نشده جریمه می كند اگر شركت شما قادر به پرداخت نباشد و در آخر اینكه IRS این اختیار را دارد كه حسابهای بانكی شما را (شركت یا شخصی) را مصادره كند تا طلب خود را برداشت كند. ایالت یك گواهینامه به اداره متبوع خود می فرستد و از شما جمع آوری می كند. هنگامی كه وجوه نقد كم می شود معمولاً تلاش می شود كه مالیات پرداخت نشود (گریز از مالیات) تا هنگامی كه اوضاع مالی بهتر شود.

توصیه ساده: مالیات دولت مركزی و ایالتی را بپردازید هنگامی كه سر رسید می‌شود. شما نمی توانید از جریمه ها بگریزید و نمی خواهید كه مشكلی برای شما و شركت شما ایجاد شود.

مدیریت گردش وجوه نقد

فواید صورت گردش وجوه نقد

جریان وجوه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی

مقاله

پاورپوینت

فایل فلش

کارآموزی

گزارش تخصصی

کارورزی

اقدام پژوهی

درس پژوهی

جزوه

خلاصه

نمونه سوال