دانلود فایل-: تحقیق تأثیر اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي بر شاخص هاي عملكرد و بهره وري شركت

تحقیق تأثیر اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي بر شاخص هاي عملكرد و بهره وري شركت

در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان تحقیق تأثیر اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي بر شاخص هاي عملكرد و بهره وري شركت آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید. ...

دانلود تحقیق با موضوع تأثیر اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي بر شاخص هاي عملكرد و بهره وري شركت سهامي آلومينيوم ايران،

در قالب word و در 171 صفحه، قابل ویرایش، شامل:
چكيده 1

مقدمه 2


فصل اول: كليات تحقیق

1-1 مقدمه 4

2-1 تاریخچه مطالعاتی 5

3-1- بيان مسأله 9

4-1- چارچوب نظري تحقيق 12

5-1- فرضيه هاي تحقيق 15

6-1- اهداف تحقيق : 15

1-6-1- اهداف كلي 15

2-6-1- اهداف ويژه 16

7-1- اهميت و ضرورت موضوع تحقيق 16

8-1حدود مطالعاتی 18

1-8-1 قلمرو مكاني تحقيق 18

2-8-1 قلمرو زماني تحقيق 18

9-1- شرح واژه ها و اصطلاحات 18


فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق

1-2 مقدمه 23

2-2 بخش اول: خصوصي سازي 23

1-2-2 تعريف خصوصي سازي 23

2-2-2 علل پيدايش خصوصي سازي 24

3-2-2 اهداف خصوصي سازي 25

4-2-2 روشهاي خصوصي سازي 26

5-2-2-تاريخچه خصوصي سازي 27

6-2-2- خصوصي سازي در جهان 31

7-2-2- خصوصی سازی در ایران 34

1-7-2-2- خصوصي سازي تا قبل از تصويب قانون برنامه سوم توسعه 35

2-7-2-2- خصوصي سازي بر اساس قانون برنامه سوم توسعه 36

3-7-2-2- خصوصي سازي بر اساس قانون برنامه چهارم 37

8-2-2- سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي 39

1-8-2-2- كليات 39

2-8-2-2- وضعيت و مشكلات اجراي سياستهاي كلي اصل 44 41

3-2 بخش دوم: ارزيابي عملكرد 44

1-3-2- طبقه بندي معيارهاي ارزيابي عملكرد 44

1-1-3-2- معيارهاي ارزيابي عملكرد حسابداري (مالي) 45

2-1-3-2- معيارهاي ارزيابي عملكرد اقتصادي 47

4-2 بخش سوم : بهره وري 53

1-4-2- تعريف بهره وري 53

2-4-2 ديدگاههاي مختلف درباره بهره وري 57

3-4-2- برخي سوء برداشتها درباره مفهوم بهره وري 59

4-4-2- سطوح بهره وري 60

5-4-2- شاخصهاي ارزيابي بهره وري 61

6-4-2- چرخه مديريت بهره وري 62

5-2- بخش چهارم : پيشينه تحقيق 63

1-5-2- تحقيقات انجام شده در خارج از كشور 64

2-5-2- تحقيقات انجام شده در داخل كشور 66

6-2- بخش پنجم: معرفي شركت 69

1-6-2- كليات 69

2-6-2- موضوع فعاليت شركت طبق اساسنامه 70

3-6-2- سرمايه و سهام شركت 71

4-6-2- كارگاههاي اصلي شركت ايرالكو 73

5-6-2- محصولات اصلي شركت ايرالكو 75


فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 78

2-3 روش تحقیق 78

3-3- ابزارهاي گرد آوري داده ها (اطلاعات) 79

4-3 روش گردآوري اطلاعات 80

5-3 مدل تحقيق : 80

6-3 شيوه اندازه گيري متغيرها 83

1-6-3 شاخصهاي سنجش عملكرد 83

1-1-6-3 معيارهاي سنجش عملكرد مالي (حسابداري) 83

1-1-1-6-3 نسبتهاي نقدينگي: 83

2-1-1-6-3 نسبتهاي فعاليت 83

3-1-1-6-3 نسبتهاي اهرمي 84

4-1-1-6-3 نسبتهاي سود آوري 85

2-1-6-3 معيارهاي سنجش عملكرد اقتصادي 86

1-2-1-6-3 ارزش افزوده اقتصادي 86

2-2-1-6-3 ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده 87

3-2-1-6-3 ارزش افزوده بازار 87

2-6-3 شاخصهاي سنجش بهره وري 87

1-2-6-3 معيارهاي سنجش كارايي 87

2-2-6-3 معيارهاي سنجش اثربخشي 88

7-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها 89


فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 96

2-4 شاخص های توصیفی متغیرها 96

3-4 روش آزمون فرضیه ها 99

4-4 تجزيه و تحليل فرضیه هاي تحقيق 102

1-4-4 تجزيه و تحليل فرضيه اصلي اول 102

1-1-4-4 تجزيه و تحليل فرضيه فرعي اول 102

2-1-4-4 تجزيه و تحليل فرضيه فرعي دوم 116

2-4-4 تجزيه و تحليل فرضيه اصلي دوم 120

1-2-4-4 تجزيه و تحليل فرضيه فرعي سوم 120

2-2-4-4 تجزيه و تحليل فرضيه فرعي چهارم 124

3-4-4 تجزيه و تحليل كلي 129


فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات

1-5 مقدمه 133

2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه 133

1-2-5 نتيجه آزمون فرضیه اصلي اول 133

1-1-2-5 نتيجه آزمون فرضيه فرعي اول 133

2-1-2-5 نتيجه آزمون فرضيه فرعي دوم 135

2-2-5 نتيجه آزمون فرضیه اصلي دوم 136

1-2-2-5 نتيجه آزمون فرضیه فرعي سوم 136

2-2-2-5 نتيجه آزمون فرضیه فرعي چهارم 136

3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق 137

4-5 پیشنهادها 138

1-4-5 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق 138

2-4-5 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی 139

5-5 محدودیت های تحقیق 139


پیوست ها

پیوست الف: ریز محاسبات 146

پیوست ب: محاسبات نهایی 146


منابع و مأخذ

منابع فارسي: 149

منابع لاتین: 151

چکیده انگلیسی: 152


اصل 44 قانون اساسي

اصل 44 قانون اساسي چیست

اصل 44 قانون اساسي ایران

تاثیر اصل 44 قانون اساسي

اثر اصل 44 قانون اساسي

تاثیر اصل 44 قانون اساسي بر عملکرد شرکت

اثر اصل 44 قانون اساسي بر عملکرد شرکت

تحقیق اصل 44 قانون اساسي

مقاله اصل 44 قانون اساسي

مقاله

پاورپوینت

فایل فلش

کارآموزی

گزارش تخصصی

کارورزی

اقدام پژوهی

درس پژوهی

جزوه

خلاصه

نمونه سوال